Master of Science in Computer Science-oriented data (ICT) Master of Quantitative Calculator Finance (QCF)

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

HƯỚNG TÀI CHÍNH TÍNH TOÁN ĐỊNH LƯỢNG

 

1. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Thạc sỹ Tài chính Tính toán Định lượng (Quantitative and Computational Finance – QCF) là chương trình phối hợp đào tạo giữa 2 đơn vị trực thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh: trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Viện John von Neumann. Đây là chương trình Cao học đầu tiên tại Việt Nam về chuyên ngành Toán-thống kế ứng dụng trong tài chính, quy tụ nhiều nhà khoa học trong nước và thế giới cũng như những chuyên gia đầu ngành trong ngân hàng đầu tư (quant).

Chương trình đào tạo QCF mang đến cho người học một nền tảng kiến thức định lượng cơ bản cùng với những kỹ thuật và kinh nghiệm ứng dụng vào thực tế trong các định chế tài chính như ngân hàng, quỹ đầu tư, bảo hiểm, … trong và ngoài nước. Chương trình đồng thời đào tạo những học viên suất sắc tham gia nghiên cứu sâu về Toán ứng dụng.

Chương trình hướng đến đào tạo học viên sau khi tốt nghiệp có:

  • Kỹ năng mô hình hoá các vấn đề do sự thiếu thông tin hoặc do bản chất ngẫu nhiên hay bất định mà gây khó khăn cho việc định lượng nhằm lấy quyết định trong ngân hàng và doanh nghiệp tài chính nói chung.
  • Kỹ năng giải các bài toán từ các mô hình trên, trong tinh thần luật học áp dụng trong ngành nghề (Basel 2-3), quản trị rủi ro, tối ưu nhuận lợi.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ QCF

Một chương trình học kết hợp kỹ năng ứng dụng và kiến thức chuyên sâu. Chương trình Thạc sỹ QCF kéo dài 2 năm, bao gồm 3 học kỳ học lý thuyết (36 tín chỉ) và 1 học kỳ thực tập và làm luận văn (tương đương 12 tín chỉ)

  • NĂM THỨ NHẤT

Học viên cần hoàn tất tối thiểu 26 tín chỉ (chưa bao gồm Triết học), trong đó có 20 tín chỉ bắt buộc và tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn.

 

Sau học kỳ đầu tiên, học viên cần xác định hướng nghiên cứu trong thời gian còn lại của chương trình, chuẩn bị cho luận văn.

  • NĂM THỨ HAI

Học tại Viện John von Neumann

Học viên cần hoàn tất môn học “Nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học” (03 tín chỉ), chọn học thêm 01 môn tự chọn (tối thiểu 03 tín chỉ) và bảo vệ luận văn (12 tín chỉ). Ngoài ra học viên có thể học thêm các môn tự chọn nếu năm học đó có mở lớp.

 

Chuyển tiếp theo bằng đôi với ENSAE ParisTech nếu đủ điều kiện

Ngoài bằng cấp do ENSAE ParisTech cấp, học viên cần hoàn tất luận văn có khối lượng tương đương 15 tín chỉ và bảo vệ tại Việt Nam để có thể nhận bằng Thạc sĩ Tài chính Tính toán Định lượng do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM cấp.

3. CƠ HỘI HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI, CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi ra trường, học viên có thể định hướng tiếp tục con đường nghiên cứu bằng việc làm nghiên cứu sinh hoặc có thể theo đuổi con đường trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tài chính (quản lý rủi ro, chứng khoán phái sinh, bảo hiểm, …) tại các ngân hàng, quỹ đầu tư…

Viện hiện có một số trường đối tác như: ECE Paris – Graduate school of Engineering, ISFA-Lyon 1, and Leonard de Vinci, tạo điều kiện cho sinh viên các trường qua học trao đổi từ 01 đến 02 học kỳ.

Sau khi ra trường, học viên có thể định hướng tiếp tục con đường nghiên cứu bằng việc làm nghiên cứu sinh hoặc có thể theo đuổi con đường trở thành chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp.

4. HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ 

 

Trong năm thứ hai, học viên học tại JVN sẽ được phân công làm đề án/đề tài nghiên cứu khoa học và được giảm học phí chỉ còn 10 triệu (làm đề án/ đề tài trong 12 tháng) hoặc còn 25 triệu (làm đề án/ đề tài trong 6 tháng). Nếu số lượng đề án/ đề tài ít hơn số học viên có thể nhận thì ưu tiên giao cho những học viên có điểm trung bình cao nhất trở xuống trong năm thứ nhất.

*** Đặc biệt năm học 2015-2016 Viện JVN và công ty Tenpoint7 có ký hợp tác thỏa thuận về việc đào tạo nguồn nhân lực tương lai trong lĩnh vực khoa học phân tích dữ liệu, và công ty đã tài trợ tiền toàn bộ tiền học phí cho 12 học viên của hai chương trình ICT và QCF.

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
by duyetdev.com