Giải chạy bộ địa hình Trail Running

By Admin | Tháng Mười Một 3, 2015

Xin hãy đọc kỹ thông tin và điều lệ của giải theo nội dung bên dưới. Khi bạn đăng ký tham gia cuộc thi là bạn đã ĐỒNG Ý với tất cả các điều lệ phía dưới. BTC bảo lưu quyền đưa ra quyết định cuối cùng về mọi vấn đề của giải chạy.   PLEASE read the following information, rules and regulations. In registering for this race, you have AGREED with all the details listed below. The Organizing Committee reserves the right to make final decisions regarding any matters of the event. THỜI GIAN: 5:30 sáng ngày Thứ Bảy, 12/09/2015 TIME: 5:30am Saturday, 12/09/2015   ĐỊA ĐIỂM: Đại học Quốc gia TP.HCM – KP6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức. LOCATION: Viet Nam National University Ho Chi Minh City – Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District.   ĐƯỜNG CHẠY: 14km bao gồm 9km đường địa hình kết hợp (núi đá, đất đỏ, đá dăm, cát, bùn lầy, đồng cỏ, cỏ lau…) và 5km đường nhựa có dốc. RUNNING ROUTE: 14km including 9km mixed trail terrain and 5km on hilly asphalt road. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: (sẽ được giới hạn nhằm đảm bảo tính an toàn cũng như công tác tổ chức giải) + 100 suất dành cho giáo viên, giảng viên, sinh viên các trường Đại học, các Viện trực thuộc ĐHQG TP.HCM. + 80 suất dành cho các thành viên SRC cũng như cộng đồng chạy bộ ở TP.HCM cũng như cả nước trong đó có khoảng 20 suất dành riêng cho các cá nhân nước ngoài đang học tập, làm việc, sinh sống ở Việt Nam hoặc đến công tác, du lịch. (Sẽ mở đăng ký cho đến khi đủ số lượng). PARTICIPANTS: (vacant slots are limitted to ensure a safe and successful event) + 100 slots for professors, lecturers, staff and students from member schools and institutes of VNU HCMC (Vietnam National University Ho Chi Minh City). + 80 slots for SRC members as well as members of any running community in HCMC and Vietnam; of which 20 slots are for foreigners studying and working in Vietnam or even on travelling or business purpose. (Registration is on first-come first-served basis).  GIẢI THƯỞNG: Sẽ có trao thưởng theo 2 hệ riêng: 1. Giải thưởng cho cự ly chuyên nghiệp 14km: a. Hệ ĐHQG: – Đội vô địch: Cúp và tiền thưởng 5.000.000 đồng + Giấy khen của BTC. – Đội hạng Nhì: Cúp và tiền thưởng 3.000.000 đồng + Giấy khen của BTC. – Đội hạng Ba: Cúp và tiền thưởng 1.000.000 đồng + Giấy khen của BTC. – Giải Nhất Nam/Nữ cá nhân: 01 đôi giày Salomon (Model X-Tour 2014, dòng CityTrail) trị giá 2.620.000 đồng + Giấy khen của BTC + Huy chương về đích + Quà khác từ nhà tài trợ (nếu có). – Giải Nhì Nam/Nữ cá nhân: 01 Voucher giảm giá 50% (Áp dụng cho 1 đôi giày chạy bộ Salomon có giá bán lẻ không quá 3.200.000 đồng) + 01 Thiết bị thể thao Misfit Link (trị giá 500.000 đồng) + Giấy khen của BTC + Huy chương về đích + Quà khác từ nhà tài trợ (nếu có). – Giải Ba Nam/Nữ cá nhân: 01 Voucher giảm giá 50% (Áp dụng cho 1 đôi giày chạy bộ Salomon có giá bán lẻ không quá 2.700.000 đồng) + 01 Thiết bị thể thao Misfit Link (trị giá 500.000 đồng) + Giấy khen của BTC + Huy chương về đích + Quà khác từ nhà tài trợ (nếu có). b. Hệ mở rộng: – Giải Nhất Nam cá nhân: 01 đôi giày Salomon (Model Wings Pro 2014, dòng Mountain Trail) trị giá, 3.630.000 đồng + Huy chương về đích + Quà khác từ nhà tài trợ (nếu có). – Giải Nhất Nữ cá nhân: 01 đôi giày Salomon (Model Speedcross 3 2014, dòng Mountain Trail) trị giá 3.630.000 đồng + Huy chương về đích + Quà khác từ nhà tài trợ (nếu có). – Giải Nhì Nam/Nữ cá nhân: 01 Voucher giảm giá 50% (Áp dụng cho 1 đôi giày chạy bộ Salomon có giá bán lẻ không quá 4.200.000 đồng) + 01 Thiết bị thể thao Misfit Link (trị giá 500.000 đồng) + Huy chương về đích + Quà khác từ nhà tài trợ (nếu có). – Giải Ba Nam/Nữ cá nhân: 01 Voucher giảm giá 50% (Áp dụng cho 1 đôi giày chạy bộ Salomon có giá bán lẻ không quá 3.700.000 đồng) + 01 Thiết bị thể thao Misfit Link (trị giá 500.000 đồng) + Huy chương về đích + Quà khác từ nhà tài trợ (nếu có). 2. Giải thưởng cho cự ly 5km phong trào: _ 03 sản phẩm quà tặng từ nhà tài trợ gốm sứ Minh Long tổng giá trí lên đến 1.000.000 đồng. PRIZES are divided into 2 categories:  1. 14km Trail Run: a. Vietnam National University category: – 1st prize Team category: Trophy and cash valued 5.000.000 dong + Certificate. – 2nd prize Team category: Trophy and cash valued 3.000.000 dong + Certificate. -3rd prize Team category: Trophy and cash valued 1.000.000 dong + Certificate. – 1st prize Male/Female: 01 Salomon shoes (Model X-Tour 2014, CityTrail range) valued 2.620.000 dong + Certificate + Finisher medal + Other gifts from sponsors (if any). – 2nd prize Male/Female: 01 Voucher 50% OFF (applied for 01 Salomon shoes retailed price under 3.200.000 dong) + 01 Misfit Link (valued 500.000 dong) + Certificate + Finisher medal + Other gifts from sponsors (if any). – 3rd prize Male/Female: 01 Voucher 50% OFF (applied for 01 Salomon shoes retailed price under 2700.000 dong) + 01 Misfit Link (valued 500.000 dong) + Certificate + Finisher medal + Other gifts from sponsors (if any). b. Open category: – 1st prize Male: 01 Salomon shoes (Model Wings Pro 2014, Mountain Trail range) valued 3.630.000 dong + Finisher medal + Others from sponsors (if any). – – 1st prize Female: 01 Salomon shoes (Model Speedcross 3 2014, Mountain Trail range) valued 3.,630.000 dong + Finisher medal + Other gifts from sponsors (if any). – 2nd prize Male/Female: 01 Voucher 50% OFF (applied for 01 Salomon shoes retail price under 4.200.000 dong) + 01 Misfit Link (valued 500.000 dong) + Finisher medal + Other gifts from sponsors (if any). – 3rd prize Male/Female: 01 Voucher 50% OFF applied for 01 Salomon shoes retail price under 3.700.000 dong) + 01 Misfit Link (valued 500.000 dong) + Finisher medal + Other gifts from sponsors (if any).

 1. 5km fun run: _ 03 gift products from Minh Long with total value up to 1.000.000 dong.

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC: + Các đồng chí lãnh đạo trong ĐHQG TP.HCM + Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM + Câu lạc bộ Sunday Running Club – SRC  ORGANIZERS: + VNU-HCMC Management board. + VNU-HCMC Youth Union. + Sunday Running Club – SRC NHÀ TÀI TRỢ, ĐỐI TÁC: 1/ TÀI TRỢ VÀNG: _ Salomon (giải thưởng) _ Number 1 (nước suối + nước thể thao) 2/ TÀI TRỢ BẠC: Nhà hàng Năm Nhỏ (áo sự kiên) 3/ TÀI TRỢ ĐỒNG: Gốm sứ Minh Long 1 (giải thưởng) 4/ ĐỐI TÁC: _ Misfit (giải thưởng). _ Jett Cycles (hỗ trợ xe đạp địa hình cho BTC) _ Báo Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần, Báo VTM và Hot V Teen (bảo trợ truyền thông). Và còn một số đối tác vẫn đang được cập nhật. SPONSORS & PARTNERS: . 1/ GODL SPONSOR:  _ Salomon (prizes) _ Number 1 (mineral water + sports drink) 2/ SILVER SPONSOR : Năm Nhỏ Restaurant (event T-shirts) 3/ BRONZE SPONSOR: Minh Long 1 (prizes) 4/ PARTNERS:  _ Misfit (prizes).  _ Jett Cycles (supporting MTBs for Organizing Committee) _ Doanh Nhan Sai Gon Weekend, VTM & Hot V Teen (media partner). More partners are coming soon!  —————————————————————— Điều lệ tham dự Giải chạy 14km Trail Hồ Đá 14km Trail Hồ Đá Race Rules

 1.    Đăng ký dự thi

Registration

 • Chỉ những cá nhân đăng ký dự thi hợp lệ và được thông báo xác nhận chính thức của Ban Tổ chức Giải chạy 14km Trail Hồ Đá  (“BTC”) mới được tham gia vào đường chạy và nhận sự hỗ trợ của BTC.
 • Only individuals who register properly and receive official confirmation of the 14km Trail Hồ Đá Organizing Committee (“OC”) are entitled to participate in the race course and receive assistance from the OC.
 • BTC bảo lưu quyền từ chối đăng ký của cá nhân nếu nhận thấy có sự không phù hợp về sức khỏe, tâm lý hay bất kỳ yếu tố gì có khả năng ảnh hưởng tới an toàn cá nhân, tính công bằng cũng như công tác tổ chức của giải, mà không cần phải giải thích chính thức tới cá nhân đăng ký.
 • OC reserves the right to reject registration from any individuals in case there are signs of misfit in terms of health, mental or any other aspects that may potentially affect personal safety, fairplay and conduct of the race, without the need to provide official explanation to the registrants being rejected.
 • Phí đăng ký tham gia của bạn không thể chuyển giao và khổng thể hoàn trả.
 • Your entry fee is non-transferable and non-refundable.

2.Tham gia đường chạy During the race

 • Bạn phải tự mình hoàn thành đường chạy được đánh dấu.
 • You must complete the marked course on foot under your own power.
 • Bạn phải tuân theo sự chỉ dẫn của Tình nguyện viên của giải (“TNV”).
 • You must follow instructions as given by the course marshals (“CM”).
 • Bạn phải chạy theo đúng đường chạy được đánh dầu hoặc theo chỉ dẫn bởi TNV. BTC không chấp nhận các trường hợp chạy đường tắt. Nếu bạn bị lạc xin quay lại điểm đánh dấu hoặc vị trí TNV trước đó.
 • You must stay on the marked course or as instructed by the CM. Short cuts are not permitted. If you get lost return to the last sighted marking.
 • Nghiêm cấm xả rác trên đường chạy.
 • Littering is prohibited.
 • Thời gian tối đa để hoàn thành của cự ly 14km Trail: 3 tiếng.
 • Cut off time for 14km Trail Category: 3 hours.

3.Trường hợp khẩn cấp/ Rút lui Emergency/withdraw

 • Chúng tôi cho phép và khuyến khích người tham gia mang theo điện thoại di động. Nếu bạn gặp trở ngại hoặc cần hỗ trợ y tế trên đường chạy, bạn phải liên lạc số điện thoại khẩn cấp đã được BTC thông báo từ trước.
 • Use of mobile phone is allowed and encouraged during the race. If you are in trouble or need medical assistance on the course you must use the emergency number as earlier communicated by the Exco.
 • Nếu bạn quyết định bỏ cuộc, bạn phải thông báo với TNV gần nhất, hoặc liên lạc với BTC thông qua số điện thoại khẩn cấp.
 • If you decide to withdraw you MUST inform the nearest CM, or call the emergency number to inform the Exco.

4.Các hình phạt cho vi phạm điều lệ Penalties for breaking the rules

 • Vi phạm bất cứ điều lệ nào của giải sẽ dẫn tới hình phạt về trừ thời gian, thậm chí gạch tên khỏi danh sách tham dự. Mọi hình phạt được đưa ra thuộc toàn quyền quyết định của BTC và là quyết định cuối cùng.
 • Breaking any of the rules may incur a time penalty or disqualification. Any such penalties are at the organisers’ discretion and are final.

Khi đăng ký tham gia, bạn đã xác nhận sự thông hiểu và đồng thuận của bạn về những điều sau: In registering, you indicate your understanding and agreement to the following:

 • Tôi biết rằng tham gia một cuộc chạy bộ địa hình là một hoạt động có nguy cơ gây nguy hiểm. Tôi sẽ không tham gia và chạy trừ khi tôi đủ khả năng sức khỏe và được tập luyện đúng đắn.
 • I know that running a trail race is a potentially hazardous activity. I will not enter and run unless I am medically able and properly trained.
 • Tôi đồng ý tuân theo mọi quyết định của thành viên BTC liên quan tới khả năng hoàn thành giải chạy một cách an toàn của bản thân. Tôi chấp nhận mọi rủi ro liên quan tới tham gia giải chạy này, điều mà chắc chắn không thể bị loại trừ hoàn toàn, từ chấn thương nhỏ tới chấn thương nghiêm trọng, bao gồm, nhưng không giới hạn tới té trượt, va chạm với các thành viên tham gia chạy khác, ảnh hưởng của thời tiết, giao thông và các điều kiện đường chạy và ảnh hưởng tính mạng, tất cả những rủi ro đó đã được tôi biết và chấp nhận.
 • I agree to abide by any decision of any OC member regarding my ability to safely complete the run. I assume all risks associated with running this event, which cannot be eliminated completely, ranging from minor injuries to catastrophic injuries, including, but not limited to tripping and falling, contact with other participants, the effects of weather, traffic and the conditions of the trail and death, all such risks being known and acknowledged by me.
 • Sau khi đọc tài liệu về điều lệ tham dự này và biết những thông tin ở đây, và khi xem xét chấp nhận sự đăng ký của bản thân, tôi, cho bản thân tôi và bất kỳ ai được cho phép thay mặt tôi đưa ra quyết định, miễn trừ mọi trách nhiệm của mọi thành viên BTC, TNV, nhà tài trợ, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, nhân viên, các đại diện hoặc người kế thừa của họ, về bất kỳ cáo buộc hoặc bổn phận về bất kỳ điều gì liên quan tới sự tham gia của tôi trong giải chạy, và đồng ý không kiện họ, kể cả trong trường hợp các bổn phận đó có thể xảy ra bởi sự sơ sót, cho dù là của một hay nhiều cá nhân, đồng thời, hoặc tất cả, hoặc bởi sự sơ ý bởi một phần của những người được ghi tên trong mẫu này.
 • Having read this waiver and knowing these facts and in consideration of acceptance of my entry, I, for myself and anyone entitled to act on my behalf, waive and release OC and its members, CM members, sponsors, contractors, subcontractors, and agents, their representatives and successors from, and agree not to sue any of the foregoing on, any and all claims or liabilities of any kind arising out of my participation in this event even though that liability may arise out of negligence, whether sole, joint, concurrent, or gross, or carelessness on the part of the persons named in this waiver.
 • Tôi đồng ý cho phép BTC được sử dụng các hình ảnh, tài liệu quay phim, thu âm, hoặc bất kỳ lưu trữ nào về sự tham gia của bạn trong giải cho các mục đích chính đáng và tôi hiểu rằng tên của tôi có tể được đăng trên trang facebook hoặc các trang mạng khác của BTC như là một thành viên tham gia giải chạy này.
 • I grant permission to the OC to use photographs, motion pictures, recordings, or any other record of my participation in this event for any legitimate purpose and I understand that my name may be posted on facebook pages or other websites of the OC as a participant of this event

photo detail-03