IMG_8714

Thông tin Liên hệ

Viện John von Neumann
Đại học Quốc gia TP. HCM
Địa chỉ:      Toà Nhà JVN, Khu công nghệ phần mềm, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: P. Hành chính: (+848) 3724 6556 – P. Đào tạo: (+848) 3724 6560
Fax:          (+848) 3724 6556
Email:        info@jvn.edu.vn
PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO
Ms. Nguyễn Hoàng Phụng
Tel: (08) 3724 6560
img2265
PHỤ TRÁCH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Ms. Hà Lê Mỹ Quỳnh.
Tel: (08) 3724 6560.
img2267
PHỤ TRÁCH NGHIÊN CỨU
Ms. Huỳnh Hoàng Diễm.
Tel: (08) 3724 6556
img2271