LỜI NGỎ

Các bạn Sinh viên thân mến, Chúng tôi có một ước mơ. Ước mơ đó là tạo ra được các điều kiện tốt nhất cho các bạn trong việc tiếp cận kiến thức với chất lượng hàng đầu, và mở ra cho các bạn các cánh cửa để có những cơ hội việc làm tốt nhất, ở trong nước và quốc tế, mà các bạn không phải lo lắng về tài chính cho việc học. Từ 5 năm nay,  mặc dù có khó khăn nhưng chúng tôi vẫn kiên trì trên con đường thực hiện ước mơ trên, và năm 2015 sẽ đánh dấu hai thay đổi quan trọng:

  1. Một là, các hợp tác với doanh nghiệp và nghiên cứu ứng dụng được đưa vào trong đào tạo, các bạn có thể tham gia để góp phần giảm thiểu học phí, mở rộng cánh cửa cho các bạn mà điều kiện kinh tế là một hạn chế cho việc học.
  2. Hai là, các chương trình đào tạo được thay đổi để mở rộng thêm cánh cửa tạo cơ hội việc làm cho các bạn:
  • Chương trình Cao học CNTT&TT sẽ tập trung về kỹ năng khoa học phân tích dữ liệu lớn (big data)  mà nhu cầu trong doanh nghiệp càng ngày càng gia tăng.
  • Chương trình Cao học Tài chính Tính toán Định lượng sẽ tập trung về các kỹ năng Quản trị Rủi ro theo BASEL II và thiết kế Sản phẩm Phái sinh mà nhu cầu chuyên gia cho các định chế tài chính hiện rất cấp bách.