CƠ HỘI HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI, CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  • Năm thứ hai học viên có cơ hội theo học và thực tập (có lương) tại Pháp nếu được nhận vào chương trình Master of Engineering (học 3 học kỳ và thực tập 1 học kỳ) hoặc Master of Science (học 2 học kỳ và thực tập 1 học kỳ.) của Trường Telecom ParisTech.

484973-ne-580x310

Trường Telecom ParisTech (Pháp)

  • Sau khi ra trường, học viên có thể định hướng tiếp tục con đường nghiên cứu bằng việc làm nghiên cứu sinh. Ví dụ vài cựu học viên JVN hiện làm nghiên cứu sinh thuộc các đơn vị/trường/viện là Télécom Paristech (Pháp), Trường ĐH Công nghệ Thông tin (Việt Nam), Viện Thông tin quốc gia Nhật Bản, École Polytechnique Fédéral de Lausanne (Thụy Sĩ), Chalmers University of Technology (Thụy Điển), University of Chicago (Mỹ). Bên cạnh đó, các học viên khác có thể theo đuổi con đường trở thành chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp.