Một điểm đặc biệt trong việc tuyển sinh tại Viện JVN là, Viện không tổ chức thi tuyển đầu vào mà sẽ thực hiện việc XÉT TUYỂN.

11960187_929484107094071_3309518660678708227_n

Việc XÉT TUYỂN dựa vào các yếu tố sau:

– Trình độ ngoại ngữ.

– Kiến thức chuyên môn.

– Khả năng tư duy.

– Sự nỗ lực, động lực học tập.

– Hướng nghiên cứu quan tâm.

Đây là một điểm mới mẻ nhằm đánh giá toàn diện khả năng của ứng viên để chọ ra những bạn phù hợp với các chương trình học cũng như các hướng nghiên cứu.