ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN TRONG NƯỚC

GS. Dương Nguyên Vũ – Viện Trưởng Viện JVN

duongvu

Giảng viên thỉnh giảng tại Trường ĐH Bách Khoa (2005-2010); Cố vấn đào tạo tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (2006-Nay); Đồng sáng lập và là Viện Trưởng Viện John von Neumann (2010-Nay). Thành viên của Hội đồng Khoa học của Trung tâm nghiên cứu không lưu Châu Âu (2010-2012).

GS. Cao Hoàng Trụ

GS.TS Cao Hoàng Trụ - Cộng sự khoa học

Kỹ sư ngành Khoa học máy tính, Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM (1990);Thạc sĩ Kỹ thuật tại Viện Công nghệ Châu Á (1995); Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường ĐH Queensland (1999); Nghiên cứu sau Tiến sĩ (1999-2001) tại Trường ĐH Bristol (Anh) và Trường ĐH California tại Berkeley (1999-2001). Huy chương vàng tại Trường ĐH Bách Khoa (1990); Giảng viên (1990-2004), Phó Giáo sư (2005-2012) tại Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, Giáo sư chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo từ năm 2013. Thành viên Hội đồng sáng lập Viện John von Neumann, Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu Khoa học Thông tin (2010-Nay).

PGS. TS Đồng Thị Bích Thủy

pgs-ts-dong-thi-bich-thuy-34

Cử nhân ngành quản trị, Khoa nghiên cứu thương mại nâng cao – Đại học Lausanne, Thụy Sĩ (1975); Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính, Đại học Geneva, Thụy sĩ (1986); Giảng viên (1987-1989), Giảng viên chính (1989-2002), Phó Giáo sư (2002-Nay) ngành Hệ thống thông tin tại Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG-HCM). Chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ Công nghệ Thông tin và Truyền thông (2013-Nay).

TS. Trần Minh Triết

img1997

Giảng viên chính tại Khoa Công nghệ Thông tin (2000-Nay). Chịu trách nhiệm Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính; phó Trưởng bộ môn Khoa học tri thức, Khoa Công nghệ Thông tin. Giảng viên chính, Nghiên cứu viên, Trợ lý chủ nhiệm chương trình Xã hội số tại Viện John von Neumann từ năm 2010.

TS. Dương Đặng Xuân Thành

img2020

Cử nhân Toán-Tin (2003); Thạc sĩ Toán (2007), Thạc sĩ Khoa học Khoa học máy tính (2008) tại Trường Khoa học Tự nhiên, Tiến sĩ Toán ứng dụng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (2009); Nghiên cứu sau tiến sĩ về Học máy trong tài chính, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (2010). Giám đốc nghiên cứu định lượng VietFund (2009-Nay); Nghiên cứu viên, Đầu tư thay thế, Viện John von Neumann (2012-2013); Trưởng phòng Lab Tài chính Tính toán Định lượng (2014-Nay).

TS. Mai Hoàng Bảo Ân

img2018

Thạc sĩ Phân tích thống kê ngẫu nhiên, Đại học Orleans, Pháp (2010); Tiến sĩ Thống kê, Ecole Centrale de Lille, Pháp (2014); Giảng viên và Nghiên cứu viên, Viện John von Neumann (2014-Nay).

TS. Nguyễn Quang

img2042

Tiến sĩ Ecole Polytechnique (2008). Quant , Financefi (2007-2008); Société Générale (2008); Techcombank (2009); Mekong Securities JSC.(2010). Trưởng phòng Lab Tài chính Tính toán Định lượng, Viện John von Neumann (2011-2014). Giảng viên, JVN (2011-Nay).

GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI

GS. Phạm Hi Đức

11252555_10207910278693510_5162003262356933174_n

 

Giám đốc chương trình QFE – Viện John von Neumann. GS Đức từng là cố vấn cao cấp của Ngân hàng Trung ương Pháp (1983-4989), đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng lớn cũng như tham gia soạn thảo bộ quy tắc Basel II.
GS Đức hiện là chủ nhiệm khoa Kỹ sư Tài chính tại Đại học ECE Paris. Đồng thời là Chủ tich Hội đồng khoa học của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng (FMatLab), VIASM.

GS. Hồ Tú Bảo

thaybao

Viện Công nghệ Thông tin; Giảng viên thỉnh giảng (1993-1997) và giảng viên chính (1998), Trường Khoa học Tri thức, Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST); Đồng sáng lập Viện John von Neumann (2010-Nay).

GS. Phạm Xuân Huyên

thầy huyên

Hiện là Chủ nhiệm chương trình Thạc sỹ QCF – Viện John von Neumann.
GS Huyên là chuyên gia đầu ngành thế giới về toán ứng dụng trong tài chính, tác giả của nhiều công trình quan trọng.

GS. Monique PONTIER

img2037

 

Giảng viên Viện Toán Toulouse (Pháp), Phụ trách môn Phân tích dữ liệu phụ thuộc thời gian và dự báo cho chương trình QCF của Viện JVN.

GS. Simon Wilson

simon

 

Hiện là giáo sư tại Trường Trinity College Dublin – Một trong 100 trường Đại học tốt nhất thế giới. Phụ trách giảng dạy môn Phân tích dữ liệu phụ thuộc thời gian và dự báo cho chương trình ICT của Viện JVN.

TS. Brett Houlding

shapeimage_1

Hiện là Tiến sĩ giảng dạy tại Trường Trinity College Dublin, phụ trách môn Phân tích quyết định của chương trình ICT thuộc viện JVN.

TS. Nguyễn Trung Lập

img2040

Tiến sĩ Ecole Polytechnique (2012); Quant Analyst – Société Générale (2006-2008); BNP Paribas Cardif (2010-2012); Awalee Consulting (2012-2014); Haussmann Consulting Group – HCG (2014 – nay); Giảng viên, JVN (2011-Nay).

TS. Đặng Ngọc Minh

img2035

 

Tiến sĩ Toán ứng dụng trường Université Paris Dauphine (Pháp), phụ trách các môn trong chương trình QCF – Viện John von Neumann.

ĐỘI NGŨ TRỢ GIẢNG

ThS. Phạm Mạnh Hà

1 - Manh Ha

Cử nhân ngành Kỹ thuật máy tính, Politecnico di Torino, Ý (2011). Thạc sĩ ngành Mạng truyền thông và máy tính, Politecnico di Torino, Ý (2012). Hiện là Nghiên cứu viên tại Phòng Lab Open Innovation, Viện John Von Neumann.

ThS. Ngô Minh Mẫn

2 - Minh man

Cử nhân Toán Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (2005-2009). Thạc sĩ ngành Giải tích,  ĐH Orléans (2010-2011). Hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành Giải tích Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (2010-Nay).

Th.S. Trần Trung Minh

3 - Trung Minh

Cử nhân Toán Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (2012). Thạc sĩ ngành Tài chính Tính toán Định lượng tại Viện John von Neumann (2015). Nghiên cứu viên, Viện JVN (2015). Trợ giảng môn Thống kê và Đại số tuyến tính tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin (2012-2015), Trợ giảng môn Xác xuất nâng cao, Thống kê nâng cao và Thu nhập cố định, Viện John von Neumann (2012-2015).

ThS. Phạm Đức Thịnh

4 - Đức Thịnh

Cử nhân Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) , Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (2006 – 2011). Thạc sĩ ngành Đa phương tiện, Telecom-Paris Tech, Pháp (2011-2013). Nghiên cứu sinh, EPHE (École pratique des hautes études), Sorbonne, Pháp (2014-2017). Nghiên cứu viên, Viện John von Neumann (1/2014-Nay).

ThS. Nguyễn Nhật Kim Trang

5 - Kim Trang

Cử nhân Toán Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  (2011). Thạc sĩ ngành Tài chính Tính toán Định lượng tại Viện John von Neumann (2013). Công tác tại Eximbank (2014). Hiện là nghiên cứu viên, Viện John von Neumann.