THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019Tin tức

Gồm 05 môn chính: Giải tích và Đại số, Xác xuất, Thống kê, Giới thiệu về Tài chính định lượng và Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình R và Python (cho người mới bắt đầu)
Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

24/08/2019Tin tức

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT
Xem thêm
Thỏa thuận hợp tác giữa viện John Von Neumann và công ty CP chứng khoán SSI, Việt Nam

16/01/2019Tin tức

Thỏa thuận hợp tác giữa viện john von neumann và cty cp chứng khoán SSI, Việt Nam
Xem thêm

Thông báo

Tin mới nhất

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019Thông báo

Gồm 05 môn chính: Giải tích và Đại số, Xác xuất, Thống kê, Giới thiệu về Tài chính định lượng và Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình R và Python (cho người mới bắt đầu)
Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

24/08/2019Thông báo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ QCF, Thạc sĩ ICT
Xem thêm

Đào tạo

Tin mới nhất

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019Đào tạo

Gồm 05 môn chính: Giải tích và Đại số, Xác xuất, Thống kê, Giới thiệu về Tài chính định lượng và Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình R và Python (cho người mới bắt đầu)
Xem thêm
Giới thiệu khóa học - phân tích kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam

23/11/2018Đào tạo

Giới thiệu khóa học - phân tích kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam
Xem thêm

Tin nổi bật

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

04/09/2019Đào tạo

Gồm 05 môn chính: Giải tích và Đại số, Xác xuất, Thống kê, Giới thiệu về Tài chính định lượng và Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình R và Python (cho người mới bắt đầu)
Xem thêm

Sự kiện

Tin mới nhất

Bản tin nội bộ

Tin mới nhất