Viện JVN xác định tầm nhìn trở thành Viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và có vị thế trong các Viện nghiên cứu của Châu Á.

Hiện Viện JVN có 3 dự án nghiên cứu trọng điểm nhằm đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu trong nước và quốc tế, quan trọng hơn là dùng làm cơ sở giải quyết những vấn đề ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống:

  •  Học máy và ứng dụng : từ quá trình Phân tích dữ liệu, Học máy và Khai phá dữ liệu để tìm ra các giải pháp cho các bài toàn thuộc lĩnh vực y học (khai thác bệnh án điện tử), lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực tài chính ngân hàng (hệ thống quản lý rủi ro tín dụng)
  • Toán tài chính: Tập trung nghiên cứu các rủi ro và tối ưu hóa cách điều hành kinh tế tín dụng hiện đại: kết hợp kiến tạo mô hình khai thác dữ liệu lớn (big data) nhằm diễn đạt các hiện tượng : Bong bóng đầu tư, ước lượng hệ quả vĩ mô khai phá thị trường phái sinh,…
  • Nghiên cứu thăm dò các đề tài có ảnh hưởng mạnh đến xã hội: Hệ thống Giao thông Thông minh giảm ùn tắc, , Ứng dụng Công nghệ Thực Tế Ảo vào Giáo dục Khoa học, Giải quyết các bài toán Vnậ trù học cho doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp, Nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm giải quyết những vấn đề thực tế tại các Doanh nghiệp Việt Nam – tiền đề cho đổi mới sáng tạo nhằm tăng năng lực cạnh tranh…