Với sứ mệnh tạo ra một mô hình kiểu mẫu của các Trung Tâm Xuất Sắc ở Việt Nam, góp phần xây dựng đội ngũ tri thức tài năng cho đất nước, viện John von Neumann (JVN) đã được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ 07/2010. Là một trong những người tiên phong và sáng lập nên Viện JVN, GS.TS. Dương Nguyên Vũ đã đưa mô hình “Tam giác tri thức” trở thành mục tiêu cốt lõi cho việc vận hành và định hướng phát triển của viện. Đây cũng chính là một trong những mô hình mà Liên Minh Châu Âu đang theo đuổi, hứa hẹn đem lại những làn sóng mới mẻ cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

      “Tam giác tri thức” (Knowledge Triangle) là sự kết hợp của ba yếu tố then chốt: đào tạo sau đại học (Education), nghiên cứu khoa học (Research) và phát triển công nghiệp qua nghiên cứu cách tân (Innovation). Ba yếu tố này không thể tách rời, mà ngược lại, chúng có tác động qua lại và bổ trợ cho nhau trong mục tiêu chung khai phá tri thức nhân loại – một trong những yếu tố cơ bản của sự phát triển của kinh tế xã hội. Chính vì vậy, “Tam giác tri thức” được ví như “chiếc kiềng ba chân”, đóng vai trò quan trọng cho những bước tiến của nghiên cứu khoa học.

         Với những sứ mệnh đặt ra, viện JVN đã đưa nhiệm vụ xây dựng môi trường học tập và làm việc lên hàng đầu, nhằm tạo nền tảng và lực đẩy cho việc vận hành cũng như phát triển mô hình “tam giác tri thức”.

image002

         Với những lĩnh vực chính là  Toán ứng dụng, Khoa học hệ thống, Khoa học tri thức và Khoa học thông tin, chiến lược phát triển của Viện JVN trong giai đoạn tới sẽ trở thành một đơn vị đi đầu trong mảng đào tạo sau đại học chất lượng cao liên kết với các trường đại học hàng đầu thế giới.

         Đồng thời, Viện JVN thiết lập một môi trường khoa học tiệm cận chuẩn mực của các nước tiên tiến để đáp ứng yêu cầu của nghiên cứu và đào tạo chất lượng cao và hơn hết là vì mục tiêu thu hút nhân tài người Việt về đóng góp cho nước nhà.