CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TÀI CHÍNH TÍNH TOÁN ĐỊNH LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG 
HƯỚNG TÀI CHÍNH TÍNH TOÁN ĐỊNH LƯỢNG (QCF)

1.  GIỚI THIỆU CHUNG:

Từ vài chục năm gần đây, thị trường tài chính thế giới đã sử dụng các công cụ về Toán và thống kê trong các hoạt động định giá, mô phỏng và quản lý định lượng. Các công cụ và ứng dụng này ngày càng được nghiên cứu, phát triển và góp phần quan trọng trong việc giúp thị trường hoạt động ổn định, bền vững.
 
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán tập trung cũng như các định chế tài chính đã bắt đầu sử dụng các công cụ định lượng trong hoạt động của mình. Đặc biệt từ năm 2017, khi thị trường phái sinh và một loạt những sản phẩm cấu trúc ra đời, các chuyên gia định lượng sẽ là những đối tượng được chào đón nhiều nhất thị trường.
 
Đứng trước nhu cầu đó, chương trình Thạc sĩ Tài chính Tính toán Định lượng (Quantitative and Computational Finance – QCF) đã được ra đời dưới sự phối hợp đào tạo giữa 2 đơn vị trực thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Viện John von Neumann. Đây là chương trình Cao học đầu tiên tại Việt Nam về chuyên ngành Toán-thống kế ứng dụng trong tài chính, quy tụ nhiều nhà khoa học trong nước và thế giới cũng như những chuyên gia đầu ngành trong ngân hàng đầu tư (Quant).
 
Chương trình đào tạo QCF mang đến cho người học một nền tảng kiến thức định lượng cơ bản kết hợp thực hành trên những dự án thực tế với các công cụ cao cấp, ứng dụng trong tài chính như: định giá sản phẩm phái sinh và sản phẩm cấu trúc; quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất; quản trị danh mục định lượng; cấu trúc vi mô thị trường và mô phỏng tái tạo thị trường; mô phỏng thị trường và hành vi giao dịch dưới giả định; khoa học dữ liệu ứng dụng tài chính,… Các kiến thức định lượng chuyên biệt này giúp các học viên QCF nổi bật trong thị trường tuyển dụng và hiện đang đóng góp tích cực cho các định chế tài chính hàng đầu như Worldquant, Prudential, Trusting Social, Vietcombank, Eximbank, HomeCredit, FE Credit, iCareBenefits (Mobivi), ...
 
Bên cạnh đó, chương trình đồng thời đào tạo những học viên suất sắc tham gia nghiên cứu chuyên sâu về Toán ứng dụng, chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh trực tiếp tại Viện John von Neumann, các trường đại học và các Viện nghiên cứu danh tiếng khác.
 
Chương trình QCF của Viện John von Neumann mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường Tài chính, thúc đẩy Toán ứng dụng, đào tạo một đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực Tài chính định lượng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

Kỹ năng đạt được:

Chương trình hướng đến đào tạo học viên sau khi tốt nghiệp có:
  • Kỹ năng cơ bản về Xác suất thống kê, khoa học dữ liệu trong tài chính.
  • Kỹ năng nhận diện các biến số tài chính, mô hình hóa dữ liệu.
  • Kỹ năng ứng dụng trong tài chính, sản phẩm tài chính có thể định lượng.
  • Kỹ năng thu thập dữ liệu, khảo sát, chuẩn bị và mô hình quản trị rủi ro, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản
  • Kỹ năng định giá, mô phỏng các sản phẩm phái sinh và sản phẩm cấu trúc
  • Kỹ năng mô hình hoá các vấn đề hoặc hệ thống do sự thiếu thông tin hoặc do bản chất ngẫu nhiên, hỗ trợ quy trình quyết định trong ngân hàng và doanh nghiệp tài chính.
  • Các cập nhật chuyên sâu về thị trường do các chuyên gia cung cấp, ví dụ các tiêu chuẩn Basel 2-3, kỹ năng quản trị rủi ro, tối ưu nhuận lợi.
  • Rèn luyện tư duy nghiên cứu khoa học, kỹ năng triển khai dự án nghiên cứu.
  

2.    CHƯƠNG TRÌNH HỌC

2.1. Chương trình thạc sĩ QCF tại Việt Nam:
Một chương trình học kết hợp kỹ năng ứng dụng và kiến thức chuyên sâu. Chương trình Thạc sĩ QCF kéo dài 2 năm, bao gồm 3 học kỳ học lý thuyết (43 tín chỉ) và 1 học kỳ thực tập và làm luận văn (tương đương 12 tín chỉ)
  • Năm thứ nhất
Học viên cần hoàn tất tối thiểu 28 tín chỉ (chưa bao gồm Triết học), trong đó có 22 tín chỉ bắt buộc và tối thiểu 06 tín chỉ tự chọn.
Sau học kỳ đầu tiên, học viên cần xác định hướng nghiên cứu trong thời gian còn lại của chương trình, chuẩn bị cho luận văn.
  • Năm thứ hai
Học tại Viện John von Neumann
Học viên cần hoàn tất môn học 03 môn bắt buộc (08 tín chỉ), chọn học thêm 01 môn tự chọn (tối thiểu 03 tín chỉ) và bảo vệ luận văn (12 tín chỉ). Ngoài ra học viên có thể học thêm các môn tự chọn nếu năm học đó có mở lớp.
 
Bảng môn học + giảng viên
Môn học Giảng viên Đơn vị công tác
Statistics and Financial Econometrics (3TC) Dr. Hà Bình Minh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Stochastic Calculus (3TC) Prof. Phạm Xuân Huyên Paris 7 - Pháp
Fundamentals of Derivative Pricing and Risk Analysis (3TC) Dr. Nguyễn Quang Viện John von Neumann
ĐH Quốc Gia TP.HCM
Machine Learning and Data Mining (4TC) Prof. Hồ Tú Bảo Viện JAIST - Nhật
Linear Algebra and Optimization (3TC) Dr. Mai Hoàng Bảo Ân Viện John von Neumann
ĐH Quốc Gia TP.HCM
Financial Market Instrument and practical (2TC) Đoàn Mạnh Khâm Horizon Capital VietNam
Models for Credit Risk Management (3TC) Dr. Nguyễn Trung Lập Haussman Consulting Group - Pháp
Models for Interest Rate Management (2TC) Dr. Dan Svensson Dragon Capital Vietnam
Derivative Pricing in Practice (3TC) Dr. Đặng Ngọc Minh HSBC Hongkong
Time series analytics and forecasting (2TC) Prof. Monique PONTIER Toulouse - Pháp
Leadership Development (4TC) Prof. Dương Nguyên Vũ Viện John von Neumann
ĐH Quốc Gia TP.HCM
Decision Analysis (3TC) Dr. Brett HOULDING Dublin Trinity College, Ai len
Macroeconomics (3TC) Prof. Phạm Hi Đức ECE - ParisTech, Pháp
Quantitative Portfolio Analysis and Risk Management (2TC) Dr. Thomas WALTHER Trường Technische Universität Dresden, Đức.
Introduction to Scientific Research Method (3TC) Prof. Dương Nguyên Vũ Viện John von Neumann
ĐH Quốc Gia TP.HCM
Numerical Methods in Finance (2TC) Dr. Bùi Quang Paul Viện John von Neumann
ĐH Quốc Gia TP.HCM
Thesis (12TC)    

 

3. CƠ HỘI HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chuyển tiếp theo bằng đôi

Chương trình cũng có hướng chuyển tiếp sang Pháp học năm thứ hai tại Trường ENSAE-ParisTech để nhận bằng đôi “Diplôme de statistician-économiste” (nếu được trường đối tác xét tuyển); hoặc học trao đổi (2 học kỳ và 1 học kỳ thực tập) với trường Eurecom để nhận thêm bằng Thạc sĩ về Data Science and Engineering.
Ngoài bằng Thạc sĩ do ENSAE ParisTech hoặc Eurecom cấp, học viên cần hoàn tất luận văn có khối lượng tương đương 12 tín chỉ và bảo vệ tại Việt Nam để có thể nhận bằng Thạc sĩ Tài chính Tính toán Định lượng do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM cấp.

Học trao đổi học kỳ hoặc trao đổi nghiên cứu
Viện John von Neumann hiện đang hợp tác với các trường lớn trên thế giới: ECE Paris – Graduate school of Engineering, ISFA-Lyon 1, EISTI và Leonard de Vinci, tạo điều kiện cho sinh viên các trường qua học trao đổi từ 01 đến 02 học kỳ.
 
Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi ra trường, học viên có thể định hướng tiếp tục con đường nghiên cứu (nghiên cứu sinh), hoặc có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tài chính (quản lý rủi ro, chứng khoán phái sinh, bảo hiểm, …) tại các ngân hàng, quỹ đầu tư…
 

4. HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Học phí mỗi năm học là 50.000.000đ/năm. Nếu năm thứ hai học tại Pháp (ENSAE ParisTech hoặc EURECOM) thì học phí là 20 triệu đồng/năm.
Trong năm thứ nhất, tùy theo khả năng, Học viên học tại JVN có cơ hội tham gia vào các dự án được hỗ trợ học bổng từ Qũy JVN Endownment Fund của Viện JVN với mức hỗ trợ trung bình 5 triệu/tháng.
Trong năm thứ hai, học viên QCF có thể được phân công tham gia các đề án hợp tác/đề tài nghiên cứu khoa học và được giảm  80% học phí với đề án/đề tài 12 tháng hoặc 50% học phí với đề án/đề tài 6 tháng. Nếu số lượng đề án/đề tài ít hơn số học viên có thể nhận, Viện sẽ ưu tiên giao cho những học viên có điểm trung bình cao nhất trở xuống trong năm thứ nhất.
*** Đặc biệt năm 2017 Viện JVN tiếp tục tổ chức cuộc thi “Entropy – Khai phá dữ liệu”. Đây là cơ hội học viên được miễn phí toàn bộ học phí khóa học nếu tham gia và đạt giải cao trong cuộc thi này.
 

5. HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Hơn 5 năm thành lập và phát triển, chương trình tài chính định lượng (QCF) kết hợp giữa đào tạo và hợp tác doanh nghiệp nhằm xây dựng chương trình học thiết thực, đáp ứng những nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời giải quyết những bài toán khó khăn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với thế mạnh về đi đầu trong lĩnh vực toán ứng dụng ở Việt Nam, chúng tôi triển khai hợp tác với các doanh doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp về mô hình hóa (Modeling), định giá các công cụ phái sinh (Pricing), quản trị rủi ro (Hedging) và các giao dịch thuật toán,... Bên cạnh đó, với sức mạnh của dữ liệu lớn (Big Data), chúng tôi sử dụng các công cụ về Khoa học dữ liệu (Data Science) nhằm phân tích, thấu hiểu hành vi giao dịch của khách hàng; tìm ra các vấn đề ẩn chứa trong dữ liệu, giúp các doanh nghiệp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh, cung cấp các sản phẩm dịch vụ hàng đầu.

Chúng tôi đã và đang triển khai hợp tác với các doanh nghiệp:
 
BIDV LOGO
 
HNX
 
HSC
 
VBMA
 
 
Coffee house
 

   

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
by duyetdev.com